You are currently viewing Y и W – образните мигли готови снопчета ли са

Y и W – образните мигли готови снопчета ли са

Отговорът е и ДА, и НЕ. Този тип мигли дават съвсем различен завършек, който няма нищо общо със стандартните класически мигли и със снопчетата. Самите мигли са „изкривени“ така, че да дадат един различен ефект. Методът на поставяне наподобява този на снопчетата, но ефектът е уникален заради разчупената форма в горния край на миглите. Тези мигли все повече се търсят и все повече се харесват като ефект.